Pocitová místnost

  • Pokoj plný relaxačních, poznávacích a interaktivních aktivit.
  • Slouží k poskytnutí pozitivně naladěného prostředí pro skupiny či jednotlivce.
  • Nabízí poznání odlišných senzorických zkušeností, atmosféru vzájemné důvěry a bezstarostného uvolnění.

Vznik a vybavení senzorické místností bylo financováno z fondů EHP 2014 – 2021 program zdraví MZČR. Název projektu: Být spolu, Číslo projektu: ZD-MGS1-062. Více o projektu Být spolu se dozvíte zde …


Naše smyslová místnost nese název „Pokoj Láryfáry“ a to proto, že se skutečně jedná o pokoj. Tedy místo, kde je klid a pohoda. Podobně jako v dětském, obývacím či jiném pokoji doma … Pokoj se také v průběhu času mění dle potřeby. Je plný různých aktivních center i klidných zastávek.

Kdo je paní Láryfáry?

Paní Láryfáry je postava vlídné tety z knížky od Betty MacDonaldové. Její dům stál na konci města a byl celý vzhůru nohama … podstatné je, že v něm bylo všem dětem z města dobře, byly zde vítány s otevřenou náručí a pestrou nabídkou činností, které jsou odrazem dětské fantazie … podobně tomu je i u nás v relaxační místnosti (ale vlastně i v celé Klice).

Naše paní Láryfáry je o fous víc kouzelná, ale stejně tak vlídná a laskavá ke každému návštěvníkovi jejího pokoje. Jen k ní přijďte na návštěvu a uvidíte …

Pokoj je vždy tematicky zaměřený a upravený… dříve se měnil v rytmu ročních období, to ale paní Láryfáry rychle omrzelo a rozhodla se více snít a fantazírovat! V tuto chvíli nejvíce vzpomíná na vyprávění svého muže, bývalého piráta a mořeplavce … její pokoj se i tak mění a v různých časových intervalech může být návštěva pokoje vždy o kousek jinačí!

Místnost/pokoj slouží nejen jako prostor pro relaxaci, ale hlavně jako místo pro zapojení všech smyslů účastníků. Jedná se o jakýsi „kouzelný“ pokoj plný vůní, chutí, hmatových i zrakových podnětů, různých center/koutků pro zkoumání a relaxaci.

Není to závod! Je to plynutí …

Některé koutky jsou připravené s jasným a čitelným záměrem, co v nich dělat a nač se zaměřit. V některých musí účastníci zapojit svoji fantazii a myšlení. 

Dítě zde může jednoduše vše zkoumat, na vše si sáhnout a navnímat, co jej zrovna zaujme. Ne vždy stihne objevit všechno, ale není cílem všechno rychle vyzkoušet a jít od toho, ale naopak si to užít. Chceme v dětech probudit touhu objevovat svět a hledat nové možnosti a pohledy na věci kolem nás.

Děti v pokoji objevují vše, co je tam pro ně nachystáno. Každou návštěvou v Pokoji Láryfáry provází průvodce – animátor. A i samotná vlídná paní Láryfáry… Animátor je po celou dobu návštěvy s dětmi v pokoji a provází je celým programem.

Jde o to, aby děti měly jistotu ve svém počínání a průvodce svojí přítomností zajišťuje poklidný průchod všemi aktivitami, které jsou pro děti nachystány a eliminuje zasahování pedagogů do jejich objevování.

Není to jen pro malásky …

V pokoji může relaxovat každý! Jsme jediná multi-senzorická místnost na Liberecku otevřená veřejnosti. Možnosti návštěv rodin či jiných skupin, školních a školkových kolektivů je pospána níže …

Pokoj Paní Láryfáry se nachází v Motyčkovic klice z.s. na Horské 165, v Liberci – Kateřinkách. Příjezd pro školy je možný autobusem č. 18. MHD (zastávka Kateřinky učiliště) nebo vlastním autobusem. Pro skupiny pak rovněž MHD nebo vlastní auto. Kompletní popis jednotlivých návštěv a jejich ceník najdete níže. Termín pro vaší návštěvu je možné rezervovat prostřednictvím e-mailu: info@motyckovicklika.cz.

Relaxační program pro školní kolektivy

Cílem programu je relaxace dětí i paní učitelek v příjemném a nápaditém prostoru. Společné zastavení se v rychlém kole běžícího roku.

Program nabízíme zatím ve dvou stupních – I. základní návštěva, II. návštěva zaměřená na zrakovou stimulaci. Program je určený školním kolektivům z MŠ, ZŠ i SŠ s účastí minimálně 10 dětí.

Senzorické představení „Malá, mořská, jiná …“

Divadelní představení, které zpracovává známý pohádkový příběh z pohledu dnešní doby a touhy zapojit každého do běžného života a dění… aneb každý má své místo na slunci.

Program nabízíme pouze ve vybraných termínech a měsících školního roku. Program je určený školním kolektivům z MŠ, ZŠ i SŠ s účastí minimálně 10 dětí.

Návštěva veřejnosti

Návštěva pokoje určena rodinám, či jiným skupinám, které mají zájem o návštěvu relaxační místnosti. Návštěva probíhá formou základního relaxačního programu a trvá 60 minut.

Pokoj je veřejnosti otevřen zatím vždy první čtvrtek v měsíc. Termín a čas návštěvy je nutné rezervovat předem na emailu: info@motyckovicklika.cz

Individuální návštěvy a sdílení prostoru

Jsme otevřeni jakékoli spolupráci se speciálními pedagogy, terapeuty, kouči či psychology, kteří mají pro svou práci a klienty zájem o netradiční prostředí.

Pro hledání společné cesty a domluvu individuální návštěvy volejte 604 873 093 nebo napište email na info@motyckovicklika.cz