Parta astronaut

Parta Astronaut je podpůrná skupina pro rodiče a děti s neurovývojovou poruchou. Místo, kde se mohou bez obav rodiče svěřit, sdílet své zkušenosti, vzájemně si poradit a pomoct. Pro děti vznik bezpečného místa, kde se mohou setkávat nejen se svými vrstevníky, ale i s novými věcmi bez posuzování, obav nebo posuzování.

Cíle party Astronaut:

 • vzájemné setkávání odborníků, rodin i veřejnosti
 • sdílení a podpora rodin a dětí
 • bezpečné prostředí nejen pro děti, ale i pro rodiče
 • informace pro rodiče – kontakty na poradny, odborníky
 • řešení aktuálních témat vedení dětí
 • sounáležitost, zábava, relax
 • společenské akce pro tuto skupinu
 • výlety, víkendovky, tvoření

Parta Astronaut – poskytuje integraci dětí s neuro-vývojovou poruchou mezi běžné děti tím, že jsou přijaté takové, jaké jsou. Parta Astronautů je místo, kde se nic nemusí, ale může.

Parta se schází dle potřeby členů cca 2x do měsíce. V bezpečném prostoru Motyčkovic kliky za koordinace a vedení kouče, mentora a specialisty. Dále zde probíhají zajímavé besedy, vzdělávání nebo finanční a právní poradenství, dle potřeb klientů.

V klubu bude dle domluvy mezi rodiči a vedoucím skupiny probíhat i postupné další vzdělávání rodičů dětí s PAS za účelem zlepšení sociálního začleňování dětí, za účelem zlepšení psychomotorického vývoje dětí atd. Klub spolupracuje s dalšími podpůrnými skupinami a odborníky např. Centrum LIRA, z.ú., Velký vůz – sever, z.ú., SPC Liberec, PPP Liberec atd.

V rámci klubu bude rodičům dětí s PAS po domluvě umožněno krátkodobé pohlídání dětí.

V rámci aktivit klubu probíhají:

 • tvořivé aktivity
 • krizová intervence
 • zjišťování potřeb
 • poradenství
 • individuální práce s potřebami s možností „pohlídání“ dětí
 • inkluzivní tvořivé dílny
 • sdílení zkušeností
 • Výlety pro rodiče s dětmi
 • tipy a náměty z FB

Ať už jste rodič, prarodič, speciální pedagog, nebo kdokoli jiný a chcete se s námi podělit o své zkušenosti
či poznatky, nebo se nechat inspirovat a vyslechnout si zkušenosti jiných, zavítejte k nám!
Pomozte nám vytvořit funkční skupinu lidí, které zajímá toto téma.