O projektu – Být spolu

Projekt Motyčkovic kliky z.s., Velkého vozu Sever z.ú. a norského partnera Pedverket Kompetanse přináší zdokonalení sociálně rehabilitačních podpůrných metod pro děti s poruchami autistického spektra a další duševně nemocné děti stejně jako jejich rodiny.

Dále přináší zavedení nových podpůrných aktivit v prevenci v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících v Libereckém kraji. Projekt přispěje ke snížení rizika výskytu, eskalace a chronifikace duševních problémů u této cílové populace.

Cílem projektu je i vzdělávání pedagogů, neformálních pečovatelů a nezdravotnických pracovníků, kteří s dětmi ve školách a v jiných zařízeních pracují.

Cíle projektu:

  1. Vytvoření smyslové místnosti Pokoj Láryfáry v níž v průběhu 2 let proběhne více než 120 programů pro MŠ, ZŠ a speciální MŠ a ZŠ, ale i pro veřejnost.
  2. Vytvoření preventivního programu a výukových materiálů k programu prevence.
  3. Realizace víkendových akcí rozvoje a nácviků psychosociálních dovedností dětí pro děti s neurovývojovými poruchami.
  4. Podpora nově vzniklé podpůrné skupiny a klubu rodičů a dětí pro děti s PAS „Parta Astronautů“.
  5. Vzdělávání a školení minimálně 40 pedagogů, neformálních pečovatelů, asistentů a další nezdravotnických pracovníků formou seminářů, přednášek a konferencí předávání zkušeností dobré praxe v metodě Grunnlaget.
  6. Realizace preventivní terapeutické konzultace a preventivního poradenství, které navazuje na preventivní programy.
  7. Propagace a destigmatizace tématu široké veřejnosti. Realizace kampaně „Moje místo na slunci“
  8. Úvodní konference, presstripu, tiskových zpráv a celkové medializace tématu.
  9. Mezinárodní sdílení zkušeností.
  10. Vzdělávání odborníků v Libereckém kraji.

Základním problémem, na který projekt reaguje, je poddimenzovaná až téměř žádná
dostupnost služeb prevence a péče o duševní zdraví. Dále také absence propojenosti služeb prevence
o duševní zdraví se základními a mateřskými školami, tedy v tomto případě nutnými subjekty spolupráce (stakeholdery).