workshopy pro pedagogy

V rámci vzdělávání pedagogů a asistentů jsme si pozvali do Liberce paní Gunvor Sønnesyn a pana Mortena A. Hema z Norska, spoluautory a lektory metodologie pojmového vyučování Grunnlaget. Gunvor a Morten budou školit po čtyři dny pedagogy i asistenty z českých škol, školek a předškolních klubů v tom, jak prakticky u svých žáků podporovat porozumění základním pojmům, a jak potom toto porozumění využívat pro snazší a efektivnější výuku čtení, psaní a počtů.

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ

Naším cílem je dát pedagogům další nástroj pro podporu dětí, které mají v učení potíže; někdy proto, že přicházejí do školky nebo školy z rodin, ve kterých není rozvoj jazyka a analytických kategorií dostatečně podpořen, nebo kde se dokonce mluví odlišným mateřským jazykem. Jindy mají děti potíže proto, že v posledních dvou letech byly odkázané na on line výuku, kde se názorné učení přes obrazovku počítače učí velmi složitě.

Metodologie pojmového vyučování Grunnlaget stojí především na praktickém cvičení, a učitelky a učitelé, kteří ji chtějí používat, by měli dříve nebo později absolvovat kurs s certifikovaným lektorem. Což paní Gunvor a pan Morten rozhodně jsou.

Náplň kurzu, kterou paní Gunvor připravila, sleduje strukturu čtyř dní. Nejprve představuje teoretická východiska Modelu pojmového vyučování. Ve druhé části pak nabízí praktická cvičení a nezbytná vysvětlení a instrukce k nim.

O metodě Grunnlaget hovoří Karolína Ranglová, MŠ Roudnice nad Labem

Struktura celého vzdělávání je následující:

Na začátku projektu proběhnou 2 čtyřdenní kurzy v CZ, které Pedverket povede. Poté se pracovníci Pedverketu budou absolventům kurzu individuálně věnovat po dobu dalších šesti měsíců a budou jim poskytovat konzultace online. Následně proběhne online vyhodnocení celé práce a každý z absolventů kurzu sepíše vlastní evaluaci zaměřenou na to, co mu kurz přinesl, co se osvědčilo a co by bylo možné zlepšit.

 • Úvodní čtyřdenní kurz
 • Šestiměsíční testování znalostí a dovedností získaných v kurzu (absolventi referují o svých aktivitách, Pedverket poskytuje zpětnou vazbu a dává konkrétní úkoly k procvičování)
 • Jednodenní online vyhodnocení
 • Vyhodnocení účastníků formou zprávy

Tematický obsah čtyřdenního úvodního kurzu:

Učení začíná ve skutečném světě, se zkušenostmi dítěte.

 1. Vědomí a povědomí učitele / dospělého o tom, „co je ve skutečném světě?“ Jak to můžeme analyzovat a identifikovat prvky důležité pro učení dítěte?
 2. Jak si osvojujeme jazyk? Slovník zahrnuje porozumění
 3. Některé definice: učení, znalosti – výsledek učení, typy znalostí, pojmy a jejich tvorba
 4. Kontext a shrnutí – použít to, co jsme se naučili ( základní pojmové systémy , koncept výuky modelu CTM, výzkum, Procesy analytického kódování pro usnadnění myšlení a flexibility, Kontext a shrnutí – teoretická „mapa“ skládačky )

Vzhledem k tomu, že školení budou probíhat dvojjazyčně s překladem, je jeho časový rozsah delší, než je běžné. Nicméně vám můžeme slíbit, že si odnesete mnoho nových zkušeností, zážitků a inspirace.

ŠKOLENÍ PEDAGOGŮ A ODBORNÍKŮ

V rámci projektu proběhnou i další školení pro pedagogy, zejména zaměřené na práci s PAS – nejen ve škole, ale i ve volném čase. Chceme vzdělávat pracovníky odborných organizací LK v preventivní psychoterapeutické práci, které toto téma zajímá a mohou jej využívat dál. Mohou tím účelně prohloubit svoji odbornost a následně získané znalosti uplatnit v oblasti prevence duševního zdraví.

Ve spolupráci s Velkým vozem sever, z.ú. a s Centrem LIRA, z.ú. a se zapsaným spolkem Líp a spolu z.s. chceme během projektu uspořádat několik seminářů, ve kterých se budeme zaměřovat zejména na práci s dětmi s PAS.

Témata seminářů se budou odvíjet hlavně od potřeb pedagogů a organizací, které své pedagogy na taková školení pošlou. Vzhledem k zaměření projektu se bude jednat hlavně o témata spojená s:

 • péčí o duševní zdraví
 • předcházením problémů duševního zdraví – prevence
 • vnímáním odlišného chování dětí (nejen s PAS) spojeným s ukazateli, že je něco v nepořádku
 1. Pondělí 15. 1. 2024 – ADHD – jak můžeme porozumět – a co můžeme dělat?
  V rámci webináře se dozvíte některé charakteristiky ADHD, návrhy intervence a praktické rady jak k dětem či žákům s ADHD v běžné skupině přistupovat.
 2. Úterý 16. 1. 2024 – Hodiny matematiky pro třídu a dítě s ADHD v 5./6. ročníku
  Praktické ukázky jak na práci s dětmi s ADHD při výuce matematiky, konkrétní příklady úloh a typy na výukové metody a jejich zařazení vzhledem k českému ŠVP.

Na webinář je nutné přihlásit se předem a to prostřednictvím formuláře níže.
Webinář probíhá v čase od 13.30 do 17.30 hodin.

Workshop metody Grunnlaget – pro pedagogy (duben 2022)
Workshop metody Grunnlaget – pro asistenty (duben 2022)
Online setkání pro účastníky uplynulých workshopů (záři 2022)
Setkání s metodou Grunnlaget – metodický workshop se zaměřením na konkrétní posuny (březen 2023)

Metodické semináře k programu „Moje místo na slunci“ – pro pedagogy (listopad 2023)
Metodické semináře k programu „Moje místo na slunci“ – pro budoucí pedagogy (listopad 2023)
Metodické semináře k programu „Moje místo na slunci“ – pro speciální pedagogy (listopad 2023)

Setkání s metodou Grunnlaget – beseda v rámci Festivalu duševního zdraví (listopad 2023)