úvodem

Základním problémem, na který projekt reaguje, je poddimenzovaná až téměř
žádná dostupnost služeb prevence a péče o duševní zdraví.
Dále také absence
propojenosti služeb prevence o duševní zdraví se základními a mateřskými školami,
tedy v tomto případě nutnými subjekty spolupráce.

Jednotlivé problémy v Libereckém Kraji jsou:

1) Špatná dostupnost prevence a péče o duševní zdraví v Libereckém kraji.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji uvádí: „…stabilně je zajištěna sociální služba rané péče v Libereckém kraji. Další služby zatím nejsou dostupné v dostatečné kapacitě. Jde hlavně o služby pro rodiny s dětmi s nefunkčním autismem […]. Síť psychiatrických ambulancí je svým počtem vzhledem k počtu obyvatel kraje rovněž silně poddimenzovaná.

2) Nedostačující kapacity péče.

Toto potvrzuje také analýza (2018-2019 v LK) se zaměřením na popis stavu péče o děti s psychiatrickou diagnózou:

„V rámci zdravotnického systému, vzhledem k malému množství zdravotnických odborníků a tedy i menší kapacitě takových odborníků v regionu (dlouhé objednací doby – například i 1 rok), není rodině s dítětem s duševní nemocí nebo jejími projevy věnována dlouhodobá terapeutická péče.

3) Neexistuje zaměření služeb na celou rodinu.

Odborníci mimo zdravotnický systém přiznávají, že děti s psychiatrickou diagnózou a jejich rodiny sice jejich péčí procházejí (ne ve velkém počtu), ale péče/cíl spolupráce nebývá zaměřena právě na život s diagnózou a vliv na rodinu.“ Ústav zdravotnických informací a statistiky potvrzuje, že v roce 2016 činil celkový počet hospitalizovaných dětí pro poruchy duševní a poruchy chování 1043 dětí v celé ČR.

Reakce projektu:

Projekt reaguje na požadavky stanovené v Národním akčním plánu
pro duševní zdraví 2020 – 2030: CHCEME VYTVOŘIT FUNKČNÍ SYSTÉM PRIMÁRNÍ
PREVENCE A VČASNÉ INTERVENCE V OBLASTI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ POKRÝVAJÍCÍ
CELÝ ŽIVOTNÍ CYKLUS OD NAROZENÍ AŽ DO SENIORSKÉHO VĚKU.