Programy „Moje místo na slunci“

Proč prevence duševního zdraví? Dnešní doba nám přináší daleko více „jinakostí“, než bychom si přáli. Zřejmě se musíme zamyslet nad tím, jaké hodnoty jsou důležité, kdo jsou lidé, co nás obklopují a co nás činí šťastnými, aby nám život neutíkal mezi prsty a nevsakoval se do písku všednosti a rutiny … více najdete v aktualitách

Cyklus programů „Moje místo na slunci“

Tyto programy jsme připravili v rámci projektu „Být spolu“ – který je kromě integrace dětí s neurovývojovou poruchou mezi běžné děti ve volném čase také zaměřený na oblast duševního zdraví.

Cyklus je rozdělený podle věku dětí od mateřské školy, přes základní školu až po středoškoláky. 
Víme totiž, že se děti, žáci i studenti v této nelehké době stahují do sebe, vnímají více své pocity a potřeby, které dost často však neumí pojmenovat a určit. Expandují v nich emoce, ovládají je a často nedokáží oddělit smutek a strach, radost a péči, vztek nebo bolest. Což je těžké v běžných situacích,
natož ve chvílích, kdy přicházejí nové okolnosti.

Program je rozdělen do třech tematických bloků, které na sebe vzájemně navazují.

I. blok – „JÁ A JÁ“

II. blok – „JÁ A TY“

III. BLOK – „JÁ A MY“

program vhodný pro MŠ, ZŠ i SŠ žáky či studenty – zaměřený na pocity a emoce …
realizace od 28. března 2022

program vhodný pro ZŠ a SŠ žáky či studenty – zaměřený na vztahy a komunikaci
realizace od 1. září 2022

program vhodný pro II. stupeň ZŠ a SŠ žáky či studenty – zaměřený na hodnoty a postoje
realizace od 1. září 2022

I. blok „Já a já“ – je určen pro děti z mateřských škol, základních škol i středních škol a ukazuje jim, jaké máme pocity a emoce, a že je úplně správně, že je máme každý své, každý všechny a každý z nás vnímá věci jinak. Pro někoho je samota únikem, pro někoho vězením. Pro někoho je strach inspirativní, pro někoho svazující.

Během programu děti mohou pozorovat v bezpečném prostředí, jak to mají sami v sobě, co jim dělá radost nebo co je naopak rozesmutní. Různé emoce a různé prožívání je v pořádku. Pořád jsem to já. V tomto programu si děti mohou uvědomit vlastní jedinečnost a ujasnit si vlastní prožívání.

II. blok „Já a ty“– je určen dětem ze základních škol a středních škol a k pocitům a emocím přidává vztahy a komunikaci, bez kterých se v životě neobejdeme. Metodami tvůrčí dramatiky se účastníci stanou aktéry příběhu, který si každý kolektiv přináší s sebou.

Během programu tak mohou účastníci vidět, jak komunikace funguje, které formy komunikace využíváme a jak to působí ve vztahu k okolí. Komunikace je dovednost, kterou lze zlepšovat, jak na  to?

III. Blok „Já a my“ – je určen převážně pro žáky II. Stupně ZŠ a pro studenty středních škol a navazuje na předešlé dva bloky uvědomováním si vlastních hodnot a postojů. Nejen ke druhým lidem a k situacím, ale především k vlastnímu životu.

Během programu, který je veden zkušenými lektory, mohou účastníci zapátrat sami v sobě, aby si urovnali své hodnoty a postoje, které metodami tvořivé dramatiky uvidí přímo před sebou.

Termín programu
je možné rezervovat
přes email: 
info@motyckovicklika.cz

Programy pro školy realizujeme v rámci projektu „Být spolu“ Projekt financován z fondů EHP 2014 – 2021 program zdraví MZČR

Cílem programu osobnostní a sociální výchovy je sebe poznání a sebe uvědomění. Seznámení s metodami reflexe, relaxace a odpočinku a nacházení rovnováhy ve vlastním nitru.

Průběh programu – realizace v Motyčkovic klice

Každý program je veden dvěma zkušenými lektory, kteří využívají metody tvořivé dramatiky k zapojení dětí do rozehrávaných příběhů. Ve hře se děti mohou vcítit do pocitů druhých a bezpečně pozorovat sebe sama, ptát se a vyhodnocovat, co cítí a jaké pocity mají, nebo co jim který příběh přináší. Děti jsou aktivní součástí každého příběhu a pro pedagoga má tato forma velký přínos v možnosti sledovat „své“ děti v situacích, které v běžném životě ve třídě nelze nasimulovat.

Součástí každého programu je nezbytná reflexe toho, co si děti prožily, co pozorovaly u sebe či u druhých, co se pro ně změnilo či co je u toho napadlo.

Délka programu je 90 minut a lze jej zažít „zatím“ pouze v prostředí Motyčkovic kliky z.s. na Horské 165, v Liberci – Kateřinkách. Příjezd je možný autobusem č. 18. MHD (zastávka Kateřinky učiliště) nebo vlastním autobusem. Začátek programu v 9 hodin konec v 11 hodin
(autobus jede v 8.25 a zpět v 11.16, pro MŠ je možný příjezd MHD i v 9.25 hodin)

Minimální počet účastníků je 10 dětí + doprovod.

Program realizujeme v těchto termínech (po-pá):

říjen 2023 až červen 2024

Termín pro váš kolektiv je možné rezervovat prostřednictvím emailu: info@motyckovicklika.cz
Do předmětu emailu napište – rezervace program pro MŠ/ZŠ/SŠ.
Vaši rezervaci vám potvrdíme pokud možno obratem, nebo nejrychleji jak to bude v našich silách.