Aktivity projektu

Úvodní konferencí zahájeno!

Úvodní konference k projektu „Být spolu“ se konala pod záštitou Ing. Dan Ramzera – náměstka hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. Vzhledem k časové vytíženosti pana náměstka nás přišla za odbor školství pozdravit paní Mgr. Dagmar Kasalová – hlavní manažer – projekt NAKAP LK II. Představila odbor, aktivity odboru a popřála nám, aby se projektu dařilo.

Program konference se skládal hlavně z představení projektu „Být spolu“ a jeho hlavních aktivit. Dále potom představení pořádajících organizací – partnerů projektu a některých dalších organizací z Liberce, které se zabývají prací s dětmi a lidmi s PAS, kterých se téma tohoto projektu dotýká. (viz. Harmonogram konference)

Tyto organizace představily svoji běžnou činnost a zároveň se zamýšlely nad tím, jak by mohly nadále v projektu být zapojeny nebo v čem by mohl spočívat jejich přínos projektu.

Účastníci konference byli seznámeni s webovými stránkami projektu, s možnostmi zapojení do jednotlivých aktivit a zanechali kontakty – projevili tím zájem o informace a v okamžiku spuštění webových stránek chtějí dostávat informační maily.

Úvodní konference a zapojení všech účastníků jasně ukázala, že téma práce s dětmi nejen s PAS je rozhodně velmi aktuálním tématem. Účastníci konference budou podporovat aktivity projektu sdílením, informováním dalších pedagogů a účastí na vzdělávacích workshopech

Všichni našemu projektu přejeme mnoho takových zapojených a nadšených pedagogů, jako se sešli na úvodní konferenci.

Speciální poděkování:

  • foto: Kačka Burešová
  • tlumočení: Lucka Nováková
  • občerstvení: Štěpa Kašparová
  • technika: Matěj Bereckei