Aktivity projektu

 • Aktivity projektu,  Pro zajímavost

  Unikátní setkání organizací pro PAS …

  V úterý 7. 3. 2023 se uskutečnilo setkání organizací, které poskytují poradenstskou, či jinak odbornou, činnost pro rodiče a děti nejen s neurovývojovou poruchou. Bylo to setkání spolků a sdružení, které se zaměřují na podporu rodin či zajišťují zájmové a volnočasové vyžítí dětí s PAS aj. Dále pak se představila centra denních služeb, podpůrné skupiny, ale i speciálně pedagogická centra a školy. Návštěvníci tohoto setkání se tak mohli napřímo v neformální atmosféře setkat s odborníky, pedagogy, psychology a dalšími zástupci jednotlivých organizací a zjistit, jaké služby poskytují, jaké činnosti nabízí. Mohli také zjistit, co je vhodné právě pro ně samotné, pro jejich děti nebo příbuzné potřebné nebo mohli poznat služby,…

 • Aktivity projektu,  nápady a tipy

  Kdo je v kraji nejen pro PAS?

  …. aneb setkání organizací pracujících s dětmi s neurovývojovou poruchou. Srdečně vás zveme na unikátní setkání organizací pracujících či podporujících rodiny s dětmi s PAS a jinými neuro-vývojovými poruchami … Akci pořádá Motyčkovic klika v rámci projektu Být spolu. Na akci se můžete setkat s více jak 15 organizacemi, poradnami či jednotlivci, kteří v kraji vytváří prostor a vlídné prostředí pro rodiče dětí, které to mají jinak. Na setkání se tak potkáte třeba s pedagogy ze ZŠ Orlí, která se zaměřuje na vzdělávání dětí s PAS, volnočasové organizace, které se snaží rodinám odlehčit ve volném čase jako jsou LÍP A SPOLU, z.s., nově vznikají spolek Pasportík či právě Motyčkovic klika. Poradenské…

 • Aktivity projektu,  nápady a tipy

  Setkání s logopedii a jiné akce…

  Z inciativy rodičovské skupiny „Parta Astronautů“ vzešlo několik podnětů pro setkávání se na tématy, která je zajímají nebo přímo konkrétní tipy na zajímavé odborníky se kterými by se rádi setkali. Proto jsme neváhali a po úspěšné lednové přednášce s panem Roškaňukem jsme uspořádali další veřejné setkání – tentokrát besedu se zaměřením na logopedii a plánujeme další … Lednová přednáška se konala s cílem osvěty veřejnosti v oblasti pojmu Autismus. Díky svéráznému projevu přednášejícího Michala Roškaňuka se tak posluchači mohli dozvědět více o životě lidí s poruchou autistického spektra či přímo s prací pana Roškaňuka a jeho společností Adventor. Přednáška nabízela posluchačům pohled do světa Autismu očima přímo člověka s aspergerovým…

 • Aktivity projektu,  Pro zajímavost

  Ohlédnutí za preventivními programy

  O začátku školního roku navštívilo preventivní programy více jak 20 třídních kolektivů z mateřských, základních škol a to jak dětí z prvního stupně tak i dětí, nebo spíše mladistvých z druhé stupně ZŠ. Realizované programy se zaměřují jak na poznávání emocí a pocitů a jejich přirozeně bohaté škály, která je odlišní pro každého z nás, dále pak na komunikaci a vztahy ve třídě. Současně podprahově program buduje důvěru v kolektivu a podporuje jednotlivce v projevu se ven a ve sdílení s ostatními. Program s názvem „Já a já“ seznamuje děti prostřednictvím divadelního představení (krátkých dramatických etud, které formou vstupů mezi aktivity rámují celý program) právě se základními druhy emocí a…

 • Aktivity projektu,  Pro zajímavost

  AUTISMUS – jiný pohled

  Srdečně vás zveme na veřejnou přednášku Michala Roškaňuka, kterou pořádá Motyčkovic klika v rámci projektu Být spolu. „Pokusme se autismu porozumět jako fascinujícímu, byť často jen obtížně rozluštitelnému způsobu myšlení. Neboť kdo má určit, co je normální“ Kvalifikovaný lektor Michal Roškaňuk, zprostředkovává jedinečný pohled do světa autistů, vysvětluje obtížnost chápání autismu, díky své diagnóze Aspergrův syndrom se mu daří rozumět svým pacientům i jejich okolí… Má bohaté zkušenosti s řešením nejrůznějších situací, s nimiž se sami autisté nebo lidé kolem nich mohou setkat. Dotkneme se témat např. mýty a neviditelné pravdy, alternativní přístupy, přijetí okolím, role pečovatelů, pedagogů, terapeutů a rodiny, asistent nebo diplomat, formy komunikace, jak autisti vnímají svět…

 • Aktivity projektu,  Pro zajímavost

  Léto plné emocí …

  V létě mají školy zavřeno, děti prázdniny, učitelé dovolenou… a tak jsme se rozhodli realizovat preventivní programy v rámci táborů, těch je v létě až až … tedy i u nás v Motyčkovic klice z.s. Tematický blok „Já a já“ z cyklu programů „Moje místo na slunci“ tak zažil snad každý klikový táborník. Hry zaměřené na poznávání vlastních pocitů a emocí měly u dětí úspěch a do všech aktivit se zapojovaly s nadšením, možná i díky tomu, že na hry a aktivity bylo více času, než když se musí vrátit zpět do školy … V rámci táborových programů se našel čas na zastavení a zamyšlení se nad sebou samým. Nad…

 • Aktivity projektu,  nápady a tipy

  Nabídka nejen pro pedagogy …

  Díky projektu „Být spolu“ a podpoře Norských fondů můžeme realizovat různorodé aktivity pro školy a školky či jiné kolektivy se zaměřením se na prevenci duševního zdraví. Volnočasová organizace Motyčkovic klika (web) nabízí v rámci projektu “ Být spolu“ různorodé programy pro třídní kolektivy i pro pedagogy. Více se dozvíte, když začnete listovat …

 • Aktivity projektu

  Astronauti se vydali na výlet!

  V sobotu 4.června se uskutečnil první společný výlet party ASTRONAUTI! Cílem výpravy byla chalupa ve Víska nedaleko Frýdlantu, kde se společně sešli rodiny s dětmi. Děti si užili hlavně venkovní aktivity na zahradě – skákání, houpání, řezání dříví i společné hraní. Rodiče pak možnost sdílení a povídání. Nechyběl ani oheň a buřty.                  

 • Aktivity projektu

  Workshopy metody Grunnlaget

  V uplynulém povelikonočním týdnu se u nás v Klice konal workshop metody Grunnlaget v rámci projektu „Být spolu“ který realizujeme společně s Velký Vůz Sever a Pedverket Kompetanse. Právě norští lektoři ze společnosti „Pedverket kompetanse“ přijeli školit české pedagogy v metodě pojmového učení, které přináší nový pohled na výuku dětí. Workshopy se konaly ve dvou termínech a to od úterý 19. dubna do pátku 22. dubna a poté od pondělí 25. dubna do čtvrtka 28. dubna 2022. První workshop byl určený převážně pedagogům, druhý pak asistentům ve třídách. Workshop byl koncipován do dvou části – přednáškové a poté i praktické části. Účastníci si odnesli mnoho zajímavých informací a podnětů o…