Aktivity projektu

 • Aktivity projektu,  Pro zajímavost

  AUTISMUS – jiný pohled

  Srdečně vás zveme na veřejnou přednášku Michala Roškaňuka, kterou pořádá Motyčkovic klika v rámci projektu Být spolu. „Pokusme se autismu porozumět jako fascinujícímu, byť často jen obtížně rozluštitelnému způsobu myšlení. Neboť kdo má určit, co je normální“ Kvalifikovaný lektor Michal Roškaňuk, zprostředkovává jedinečný pohled do světa autistů, vysvětluje obtížnost chápání autismu, díky své diagnóze Aspergrův syndrom se mu daří rozumět svým pacientům i jejich okolí… Má bohaté zkušenosti s řešením nejrůznějších situací, s nimiž se sami autisté nebo lidé kolem nich mohou setkat. Dotkneme se témat např. mýty a neviditelné pravdy, alternativní přístupy, přijetí okolím, role pečovatelů, pedagogů, terapeutů a rodiny, asistent nebo diplomat, formy komunikace, jak autisti vnímají svět…

 • Aktivity projektu,  Pro zajímavost

  Léto plné emocí …

  V létě mají školy zavřeno, děti prázdniny, učitelé dovolenou… a tak jsme se rozhodli realizovat preventivní programy v rámci táborů, těch je v létě až až … tedy i u nás v Motyčkovic klice z.s. Tematický blok „Já a já“ z cyklu programů „Moje místo na slunci“ tak zažil snad každý klikový táborník. Hry zaměřené na poznávání vlastních pocitů a emocí měly u dětí úspěch a do všech aktivit se zapojovaly s nadšením, možná i díky tomu, že na hry a aktivity bylo více času, než když se musí vrátit zpět do školy … V rámci táborových programů se našel čas na zastavení a zamyšlení se nad sebou samým. Nad…

 • Aktivity projektu,  nápady a tipy

  Nabídka nejen pro pedagogy …

  Díky projektu „Být spolu“ a podpoře Norských fondů můžeme realizovat různorodé aktivity pro školy a školky či jiné kolektivy se zaměřením se na prevenci duševního zdraví. Volnočasová organizace Motyčkovic klika (web) nabízí v rámci projektu “ Být spolu“ různorodé programy pro třídní kolektivy i pro pedagogy. Více se dozvíte, když začnete listovat …

 • Aktivity projektu

  Astronauti se vydali na výlet!

  V sobotu 4.června se uskutečnil první společný výlet party ASTRONAUTI! Cílem výpravy byla chalupa ve Víska nedaleko Frýdlantu, kde se společně sešli rodiny s dětmi. Děti si užili hlavně venkovní aktivity na zahradě – skákání, houpání, řezání dříví i společné hraní. Rodiče pak možnost sdílení a povídání. Nechyběl ani oheň a buřty.                  

 • Aktivity projektu

  Workshopy metody Grunnlaget

  V uplynulém povelikonočním týdnu se u nás v Klice konal workshop metody Grunnlaget v rámci projektu „Být spolu“ který realizujeme společně s Velký Vůz Sever a Pedverket Kompetanse. Právě norští lektoři ze společnosti „Pedverket kompetanse“ přijeli školit české pedagogy v metodě pojmového učení, které přináší nový pohled na výuku dětí. Workshopy se konaly ve dvou termínech a to od úterý 19. dubna do pátku 22. dubna a poté od pondělí 25. dubna do čtvrtka 28. dubna 2022. První workshop byl určený převážně pedagogům, druhý pak asistentům ve třídách. Workshop byl koncipován do dvou části – přednáškové a poté i praktické části. Účastníci si odnesli mnoho zajímavých informací a podnětů o…

 • Aktivity projektu

  Úvodní konferencí zahájeno!

  Úvodní konference k projektu „Být spolu“ se konala pod záštitou Ing. Dan Ramzera – náměstka hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. Vzhledem k časové vytíženosti pana náměstka nás přišla za odbor školství pozdravit paní Mgr. Dagmar Kasalová – hlavní manažer – projekt NAKAP LK II. Představila odbor, aktivity odboru a popřála nám, aby se projektu dařilo. Program konference se skládal hlavně z představení projektu „Být spolu“ a jeho hlavních aktivit. Dále potom představení pořádajících organizací – partnerů projektu a některých dalších organizací z Liberce, které se zabývají prací s dětmi a lidmi s PAS, kterých se téma tohoto projektu dotýká. (viz. Harmonogram konference) Tyto organizace představily svoji…