Aktivity projektu,  Pro zajímavost

Unikátní setkání organizací pro PAS …

V úterý 7. 3. 2023 se uskutečnilo setkání organizací, které poskytují poradenstskou, či jinak odbornou, činnost pro rodiče a děti nejen s neurovývojovou poruchou. Bylo to setkání spolků a sdružení, které se zaměřují na podporu rodin či zajišťují zájmové a volnočasové vyžítí dětí s PAS aj. Dále pak se představila centra denních služeb, podpůrné skupiny, ale i speciálně pedagogická centra a školy.

Návštěvníci tohoto setkání se tak mohli napřímo v neformální atmosféře setkat s odborníky, pedagogy, psychology a dalšími zástupci jednotlivých organizací a zjistit, jaké služby poskytují, jaké činnosti nabízí. Mohli také zjistit, co je vhodné právě pro ně samotné, pro jejich děti nebo příbuzné potřebné nebo mohli poznat služby, které neznali. Setkání probíhalo formou „tržiště“. Každá organizace se prezentovala u jednoho stolu a návštěvníci se tak pomyslně „od stánku ke stánku“ mohli dozvídat potřebné informace.

Setkání probíhalo od 15 hodin odpoledne ve 4. patře Krajské vědecké knihovny v Liberci. Živou prezentaci na této akci nabídlo 15 organizací z Libereckého kraje a to: Centrum LIRA z.ú., SPC pro zrakově postižené, společnost FREYA, spolek PASPORTÍK, sdružení SLUNCE VŠEM, Velký vůz Sever (partnet projektu), Líp a spolu z.s., poradna MiJa, ZŠ Orlí, nová služba SAS při TULIPÁN z.s., SPC protělesně postižené a PAS, Centrum Komunikace, SPC logopedické a surdopedické, Centrum pro rodinu NÁRUČ z.ú., FreeClub – komunitní centrum a v neposlední řadě i Motyčkovic klika (partner projektu).

Překvapivý byl velký zájem z řad veřejnosti, která setkání navštívila. Na akci dorazilo přes 50 dospělých návštěvníků, mezi nimi i pan Martin Půta (hejtman Libereckého kraje), paní Jiřina Princová (vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu) a pan Jiří Ulvr (člen Rady Liberekého kraje).

Díky projektu „Být spolu“ a podpoře Norských fondů vznikla též zajímavá brožura, mapující všechny dostupné služby nejen pro děti s PAS v Libereckém kraji. Brožura čítá přes 45 organizací (škol, poraden a neziskových organizací), které se zabývají podporou, péčí, vzděláváním dětí a rodin s PAS či jinak přispívají k této problematice. Brožura je k nahlédnutí níže …

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *