Pro zajímavost

 • Aktivity projektu,  Pro zajímavost

  Unikátní setkání organizací pro PAS …

  V úterý 7. 3. 2023 se uskutečnilo setkání organizací, které poskytují poradenstskou, či jinak odbornou, činnost pro rodiče a děti nejen s neurovývojovou poruchou. Bylo to setkání spolků a sdružení, které se zaměřují na podporu rodin či zajišťují zájmové a volnočasové vyžítí dětí s PAS aj. Dále pak se představila centra denních služeb, podpůrné skupiny, ale i speciálně pedagogická centra a školy. Návštěvníci tohoto setkání se tak mohli napřímo v neformální atmosféře setkat s odborníky, pedagogy, psychology a dalšími zástupci jednotlivých organizací a zjistit, jaké služby poskytují, jaké činnosti nabízí. Mohli také zjistit, co je vhodné právě pro ně samotné, pro jejich děti nebo příbuzné potřebné nebo mohli poznat služby,…

 • Aktivity projektu,  Pro zajímavost

  Ohlédnutí za preventivními programy

  O začátku školního roku navštívilo preventivní programy více jak 20 třídních kolektivů z mateřských, základních škol a to jak dětí z prvního stupně tak i dětí, nebo spíše mladistvých z druhé stupně ZŠ. Realizované programy se zaměřují jak na poznávání emocí a pocitů a jejich přirozeně bohaté škály, která je odlišní pro každého z nás, dále pak na komunikaci a vztahy ve třídě. Současně podprahově program buduje důvěru v kolektivu a podporuje jednotlivce v projevu se ven a ve sdílení s ostatními. Program s názvem „Já a já“ seznamuje děti prostřednictvím divadelního představení (krátkých dramatických etud, které formou vstupů mezi aktivity rámují celý program) právě se základními druhy emocí a…

 • Aktivity projektu,  Pro zajímavost

  AUTISMUS – jiný pohled

  Srdečně vás zveme na veřejnou přednášku Michala Roškaňuka, kterou pořádá Motyčkovic klika v rámci projektu Být spolu. „Pokusme se autismu porozumět jako fascinujícímu, byť často jen obtížně rozluštitelnému způsobu myšlení. Neboť kdo má určit, co je normální“ Kvalifikovaný lektor Michal Roškaňuk, zprostředkovává jedinečný pohled do světa autistů, vysvětluje obtížnost chápání autismu, díky své diagnóze Aspergrův syndrom se mu daří rozumět svým pacientům i jejich okolí… Má bohaté zkušenosti s řešením nejrůznějších situací, s nimiž se sami autisté nebo lidé kolem nich mohou setkat. Dotkneme se témat např. mýty a neviditelné pravdy, alternativní přístupy, přijetí okolím, role pečovatelů, pedagogů, terapeutů a rodiny, asistent nebo diplomat, formy komunikace, jak autisti vnímají svět…

 • Pro zajímavost

  Pozvánka na konferenci

  Vztek u dospívajících, přechodové rituály, emoce spojené s dospíváním, tělo, pohyb, duše a jiná další zajímavá témata otevírá konference „ZA DVEŘMI“, která je určená odborníkům pracujícím v oblasti prorodinných služeb a pomoci rodinám a dětem – sociálním pracovníkům, terapeutům, psychologům, soudcům, policistům, psychiatrům a rovněž všem zájemcům o tuto problematiku. Konference s podtitulem Cesta k dospělosti aneb jak „přežít“ a přijmout emoce je již třetím ročníkem setkání odborníků nad zajímavými tématy. Konferenci pořádá Velký vůz Sever – poradenské a vzdělávací centrum, z.ú. v prostorech komunitního centra Matky Terezy, v Praze, a to ve čtvrtek 13. října 2022 od 12:00 do 16:30 a v pátek 14. října 2022 od 9:00 do…

 • Aktivity projektu,  Pro zajímavost

  Léto plné emocí …

  V létě mají školy zavřeno, děti prázdniny, učitelé dovolenou… a tak jsme se rozhodli realizovat preventivní programy v rámci táborů, těch je v létě až až … tedy i u nás v Motyčkovic klice z.s. Tematický blok „Já a já“ z cyklu programů „Moje místo na slunci“ tak zažil snad každý klikový táborník. Hry zaměřené na poznávání vlastních pocitů a emocí měly u dětí úspěch a do všech aktivit se zapojovaly s nadšením, možná i díky tomu, že na hry a aktivity bylo více času, než když se musí vrátit zpět do školy … V rámci táborových programů se našel čas na zastavení a zamyšlení se nad sebou samým. Nad…

 • nápady a tipy,  Pro zajímavost

  Youtube kanál – „Poznáváme autismus“

  Na Youtube najdete mnoho videi a rozhovorů o autismu … například tento osobní kanál s názvem „Poznáváme autismus“, kde se o své zkušenosti s výchovou autistického dítěte dělí maminka Zuzka Dvořáčková … více o ní: „Jmenuji se Zuzka Dvořáčková a už řadu let vychovávám syna s dětským autismem. Od jeho diagnózy se v problematice poruch autistického spektra neustále vzdělávám a díky intenzivní společné práci se z neverbálního autistického chlapečka s těžkou symptomatikou vyklubal veselý upovídaný chlapec na běžné základní škole. Dnes tak můžu inspirovat a vzdělávat další rodiče a pedagogy, kterým pomáhám najít s dětmi s PAS společnou cestu. Díky vlastní zkušenosti a odbornému vhledu do problematiky přináším léty ověřené…

 • Pro zajímavost

  Organizace nejen pro PAS

  Kdo v kraji pracuje s dětmi s PAS? Kam jít v případě potřeby? Jaké organizace tu v kraji máme? Duben je symbolickým měsícem pro lidi a děti s Autismem. Hned druhý den v tomto měsíci je Světovým dnem pro porozumění autismu … Proto jsme se rozhodli právě nyní přinést přehled organizací, které v Libereckém kraji s dětmi či mládeží s poruchou autistického spektra pracují. Organizace Libereckého kraje pracující s dětmi nejen s PAS: Centrum LIRA, z.ú. (@centrumlirazu) je nezisková organizace poskytující sociální služby: Raná péče je určená rodinám dětí se zdravotním postižením nebo ohrožením vývoje v důsledku nepříznivého zdravotního stavu od narození do 7 let. Sociálně aktivizační služby jsou určeny…

 • Pro zajímavost

  Znát sám sebe …

  Dnešní doba nám přináší daleko více „jinakostí“, než bychom si přáli. Zřejmě se musíme zamyslet nad tím, jaké hodnoty jsou důležité, kdo jsou lidé, co nás obklopují a co nás činí šťastnými, aby nám život neutíkal mezi prsty a nevsakoval se do písku všednosti a rutiny. Jak poznat, co je důležité, jak se zastavit, co dělat a proč to vůbec dělat? V minulosti na zamyšlení a zastavení lidé neměli čas kvůli mnohé práci, kterou vykonávali od slunka do slunka. Současnost nám, vzhledem k zavedení strojů a elektroniky, umožňuje se soustředit na sebe a reagovat na okolnosti, které ovlivňují naše životy – bezprostředně či okrajově. Otázkou je, zda to děláme, zda…

 • Pro zajímavost

  Jak vznikli AstronAUTi?

  Tou dobou v Klice docházelo k integraci a zapojování dětí se specifickými neurovývojovými poruchami i dětí s různými specifickými potřebami, pro které jsme vytvářeli bezpečné prostředí, ve kterém byly přijaté takové, jaké jsou. Ať jsou to specifické potřeby vzhledem k učení, vyjadřování, mentalitě či jiným hendikepům. Vlastně jsme ani nevěděli, že „integrujeme“, prostě jsme se znali s rodiči, ti nám dali důvěru a hurá, děti s námi jely na tábor, víkend nebo výlet. Takto jsme to praktikovali mnoho let, ale vloni jsme konečně měli čas se zamyslet nad tím, co že to vlastně děláme za užitečnou a bohulibou práci. Mezi tím nám naše „integrované“ děti odrostly, ale věřte nebo ne, přišly jiné. A…