Aktivity projektu,  Pro zajímavost

Léto plné emocí …

V létě mají školy zavřeno, děti prázdniny, učitelé dovolenou… a tak jsme se rozhodli realizovat preventivní programy v rámci táborů, těch je v létě až až … tedy i u nás v Motyčkovic klice z.s.

Tematický blok „Já a já“ z cyklu programů „Moje místo na slunci“ tak zažil snad každý klikový táborník. Hry zaměřené na poznávání vlastních pocitů a emocí měly u dětí úspěch a do všech aktivit se zapojovaly s nadšením, možná i díky tomu, že na hry a aktivity bylo více času, než když se musí vrátit zpět do školy …

„Já a já“ v rámci Divadelního tábora
„Já a já“ v rámci t. pro předškoláky
„Já a já“ v rámci Pobytového tábora

V rámci táborových programů se našel čas na zastavení a zamyšlení se nad sebou samým. Nad svými pocity a emocemi, které prožíváme dnes a denně v různých situacích. Strach, vztek, radost, smutek i nechuť či milé nebo nemilé překvapení jsou jen základním rozdělením, se kterým se děti v rámci programu seznamují pomoci tematických loutek a her, které vedou k uvědomování si sebe sama.

Sebepoznávací hry na Pobytovém táboře
„Já a já“ v rámci Tábora „Netábora“
Sebepoznávací hry v rámci „Netábora“

Děkujeme všem táborovým vedoucím, že nám umožnili vnést náš program do jejich táborů!
Děkujeme i dětem, že s nadšením a vlídnou energií program přijaly a rády se do všeho zapojily!
… a těšíme se na další programy, zase ve školním roce …