Pro zajímavost

Organizace nejen pro PAS

Kdo v kraji pracuje s dětmi s PAS? Kam jít v případě potřeby? Jaké organizace tu v kraji máme?

Duben je symbolickým měsícem pro lidi a děti s Autismem. Hned druhý den v tomto měsíci je Světovým dnem pro porozumění autismu … Proto jsme se rozhodli právě nyní přinést přehled organizací, které v Libereckém kraji s dětmi či mládeží s poruchou autistického spektra pracují.

Organizace Libereckého kraje pracující s dětmi nejen s PAS:

Centrum LIRA, z.ú. (@centrumlirazu) je nezisková organizace poskytující sociální služby: Raná péče je určená rodinám dětí se zdravotním postižením nebo ohrožením vývoje v důsledku nepříznivého zdravotního stavu od narození do 7 let. Sociálně aktivizační služby jsou určeny rodinám dětí s poruchou autistického spektra od raného věku do navršení 10 let.

V rámci Libereckého Centra LIRA funguje i SAS – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra nebo s podezřením na PAS z Libereckého kraje od raného věku do dovršení 10 let.

LÍP A SPOLU, z.s. (@lipaspolu) Spolek „LÍP A SPOLU“ vznikl v lednu 2019. Na začátku byli jeho členy hlavně rodiče a prarodiče dětí s autismem, kteří sami z vlastní zkušenosti cítili, že je potřeba dalším rodinám pomáhat a sdílet důležité zkušenosti: Kam se obrátit o pomoc, co dělat s vlastním „jiným“ dítětem, jak si odpočinout, jak předcházet rozpadu rodiny.

Zásadním posláním spolku bylo předávat dobré zkušenosti a motivovat rodiny i školy, že to jde! Dále preventivně pomáhat rodinám s postiženým dítětem, ukazovat možnosti inkluze pedagogům, propojovat rodinu a školu.

Vším, co děláme, chceme přispět k tomu, aby se lidem s autismem a jejich blízkým dostalo pochopení, respektu, zájmu a podpory tak, jak je potřebují. Chceme, aby svůj život mohli naplno prožívat a užívat si ho jako všichni lidé.

Speciálněpedagogické centrum (SPC) pro tělesně postižené a PAS je státní školské poradenské zařízení, které bezplatně poskytuje psychologickou a speciálněpedagogickou péči týkající se vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Klienty sekce PAS jsou děti, žáci a studenti se základní diagnózou z okruhu poruch autistického spektra, kteří se vzdělávají v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou. Diagnóza musí být stanovena psychiatrem nebo klinickým psychologem.

SLUNCE VŠEM je zapsaný spolek, který vznikl v Turnově v roce 2004. Zakladateli byli rodiče a rodinní příslušníci těžce mentálně postižených dětí s autismem. V prvních letech spolek působil jako doplňující součást Dětského centra Sluníčko v Turnově, kam tyto postižené děti docházely do mateřské a speciální školy. Rodiny společně s dětmi další členové spolku SLUNCE VŠEM vytvořili a pravidelně užívali klubovnu, která sídlila v zahradním traktu Speciální školy v Sobotecké ulici v Turnově. Tady se zabývali volnočasovými aktivitami, pořádali výlety, týdenní pobyty, jednodenní akce a postupně se také aktivně začleňovali do společenského dění v Turnově.

Hlavní vizí spolku ale bylo vybudování denního centra pro dospělé s těžkým mentálním postižením a autismem, aby mohly děti plynule v dospělosti pokračovat nejen ve své, pro toto těžké postižení tolik potřebné, socializaci, ale také zůstaly v péči rodiny a svých blízkých.

NA JEDNÉ LODI II je projekt, díky kterému se mohou školy i rodiny obrátit s žádostí o pomoc.

Cílem je pravidelná, odborná podpora, která je na Frýdlantsku poskytována díky tomuto projektu zdarma. V současné době vzniká také centrum Bárka, které má poskytnout prostory pro konzultace, práci s dětmi a setkávání s rodiči ve Frýdlantu. Více informací o projektu a kontakty na Libuši Neville i další odborníky najdete na webech projektu Na jedné lodi II. (Anna Randáková a Lucie Winklerová, MAP Frýdlantsko II.)

Velký vůz Sever – poradenské a vzdělávací centrum, zapsaný ústav se zabývá vzděláváním sociálních pracovníků, supervizemi pro sociální oblast, dalším vzděláváním pedagogických pracovníků a vzděláváním pěstounů. Využívá interaktivní metody zážitkové pedagogiky, tréninky v modelových situacích a podporuje účastníky v jejich osobním rozvoji.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *