• nápady a tipy

  Prezentace z úvodní konference

  Účastníci na úvodní konferenci v úterý 1. února mohli vydět několik prezentací různých organizací, které jsou projektovými partnery nebo chtějí s partnery projektu spolupracovat. V rámci jednotlivých bloků se tak představili tyto organizace: Pedverket Kompetanse – Gunvor Sønnesyn – pedagog, metodik a didaktik Velký vůz Sever z.ú. – Jana Rybičková – vedoucí centra „EFKO“ Motyčkovic klika z.s. – Bc. Věra Motyčková – předsedkyně sdružení Speciálně-pedagogické centrum (SPC) Liberec – Mgr. Alena Malinová vedoucí SPC Centrum LIRA z.ú. – Mgr. Aneta Slabá – odborný pracovník pro rodiny s dětmi s PAS ZŠ Orlí, Liberec – Mgr. et Bc. Alexandra Těhníková – pedagog ZŠ Orlí Prezentace jednotlivých organizací či řečníků najdete níže:

 • Aktivity projektu

  Úvodní konferencí zahájeno!

  Úvodní konference k projektu „Být spolu“ se konala pod záštitou Ing. Dan Ramzera – náměstka hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. Vzhledem k časové vytíženosti pana náměstka nás přišla za odbor školství pozdravit paní Mgr. Dagmar Kasalová – hlavní manažer – projekt NAKAP LK II. Představila odbor, aktivity odboru a popřála nám, aby se projektu dařilo. Program konference se skládal hlavně z představení projektu „Být spolu“ a jeho hlavních aktivit. Dále potom představení pořádajících organizací – partnerů projektu a některých dalších organizací z Liberce, které se zabývají prací s dětmi a lidmi s PAS, kterých se téma tohoto projektu dotýká. (viz. Harmonogram konference) Tyto organizace představily svoji…

 • Pro zajímavost

  Jak vznikli AstronAUTi?

  Tou dobou v Klice docházelo k integraci a zapojování dětí se specifickými neurovývojovými poruchami i dětí s různými specifickými potřebami, pro které jsme vytvářeli bezpečné prostředí, ve kterém byly přijaté takové, jaké jsou. Ať jsou to specifické potřeby vzhledem k učení, vyjadřování, mentalitě či jiným hendikepům. Vlastně jsme ani nevěděli, že „integrujeme“, prostě jsme se znali s rodiči, ti nám dali důvěru a hurá, děti s námi jely na tábor, víkend nebo výlet. Takto jsme to praktikovali mnoho let, ale vloni jsme konečně měli čas se zamyslet nad tím, co že to vlastně děláme za užitečnou a bohulibou práci. Mezi tím nám naše „integrované“ děti odrostly, ale věřte nebo ne, přišly jiné. A…